Opłaty

OPŁATA do 31.01.2020 od 1.02.2020
Opłata podstawowa 240 zł 300 zł
Opłata dla członków Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii 190 zł
Opłata dla uczestników poprzedniej edycji konferencji w 2019 roku 240 zł

UWAGA: o wysokości opłat decyduje data wpłaty, a nie data rejestracji

W ramach opłaty zapewniamy:

  • udział w sesjach naukowych, 
  • program konferencji,
  • identyfikator,
  • certyfikat,
  • poczęstunek podczas przerw.

Opłatę rejestracyjną należy wpłacać po dokonaniu rejestracji za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi konferencji, wybierając zakładkę Rejestracja.

Uprzejmie informujemy, iż podczas konferencji będzie możliwe wnoszenie opłat jedynie kartą płatniczą.
Osobom dokonującym płatności podczas konferencji, nie gwarantujemy materiałów konferencyjnych.

W razie chęci otrzymania faktury za opłatę konferencyjną dokonaną na miejscu prosimy o podanie numeru NIP przed wystawieniem paragonu.

 

Rezygnacja z uczestnictwa w konferencji*:
Pisemną rezygnację z uczestnictwa w konferencji należy zgłaszać na adres Organizatora lub e-mailem na adres: geriatria@viamedica.pl
W przypadku rezygnacji, uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:

  • rezygnacja zgłoszona od momentu wpłaty do 30 dni przed konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 10%,
  • rezygnacja zgłoszona od 29 do 15 dni przed konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 35%,
  • rezygnacja zgłoszona 14 dni przed konferencją — uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.

*Powyższe warunki nie dotyczą osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93) tj. z dnia 9 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.).

 

 

Copyrights © 2020 Via Medica